Stomatologická ambulancia Bratislava - Ružinov, MUDr. Temňák Kňazeová
Objednajte sa k nám pohodlne online!

Cenník

Príjímame aj platby platobnými kartami cez terminál.

Prevencia

 • Dentálna hygiena (kompletné odstránenie zubného kameňa ultrazvukom, AF- pieskovanie- leštenie zubov a odstraňovanie pigmentácie práškom a vodou pod tlakom, lokálna fluoridácia) - 70eur
 • Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie (prehliadka, založenie karty) - 35eur
 • RTG- intraorálna snímka zubov - 10eur
 • Aplikácia HEAL OZONE - 35eur

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA - VÝPLNE  

 1. Amalgám- od 35eur do 55eur (podľa veľkosti výplní)
 2. Fotokompozit- od 55eur do 95eur (podľa veľkosti výplní)
 3. Skloionomer- od 40eur do 60eur (podľa veľkosti výplní)

ENDODONCIA

 • Ošetrenie jednokoreňového, jednokanálového zuba v jednom sedení - do 200eur
 • Ošetrenie viackoreňového, viackanálového zuba v jednom sedení - do 400eur

CHIRURGIA

 • Extrakcia jednokoreňového zuba - 20eur
 • Extrakcia viackoreňového (zadného) zuba - 40eur
 • Komplikovaná extrakcia zuba, koreňa - 65eur

PROTETIKA

 • Korunky (podľa druhu materiálu)- od 350eur do 450eur
 • Fazety - 400eur
 • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii - 70eur
 • Čiastočne snímateľná náhrada- medzerník do štyroch zubov - 250eur
 • Čiastočne snímateľná náhrada- kotviace prvky sa pripočítavajú - 290eur
 • Celková snímateľná náhrada (horná alebo dolná) - 390eur
 • Implantát + nadstavba + korunka - do 1500eur