Stomatologická ambulancia Bratislava - Ružinov, MUDr. Temňák Kňazeová
Objednajte sa k nám pohodlne online!

Stomatologická ambulancia Bratislava - Ružinov

1. rok 2005 – Ukončené vysokoškolské vzdelanie, odbor stomatológia, na LFUK v Bratislave

2. september 2005- október 2005 – zamestnanecký pomer ako absolventka u MUDr. Skačáni Aladár, Veľký Meder

3. november 2005- 2008- zamestnanecký pomer ako absolventka u MUDr. Hreňovčíková Aneta – APOLLO BUSSINES CENTER 1 v Bratislave

4. 2008 – atestácia v špecializačnom odbore všeobecná stomatológia

5. 2008- 2010- zamestnanecký pomer u MUDr. Schill Alexander – Schill Dental Clinic v Karloveskom Ramene, Bratislava – najlepšia moja osobná prax

6. 2010- súčasnosť – vlastná súkromná zubná ambulancia, polyfunkčný objekt RETRO Nevädzova 6, Bratislava